วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์ความเข้าใจของเด็กในสื่อออนไลน์

การศึกษาวิจัยล่าสุดของ มหาวิทยาลัย North Carolina State ใช้กล้อง webcam ในการวิเคราะห์สีหน้าท่าทางของผู้เรียน ที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีการเทรน ให้สามารถแยกแยะอารมณ์ของผู้เรียน ผ่านลักษณะของใบหน้า โดยงานวิจัยชิ้นนี้อาจจะนำไปใช้กับ massively open online courses (or MOOCs) ซึ่งมีผู้เรียนออนไลน์ปริมาณมาก ๆ เพื่อใช้ในการปรับเนื้อหาหรือรูปแบบการสอนให้ตรงความต้องการของผู้เรียนได้เร็วขึ้น อ่านเพิ่มเติม http://www.technologyreview.com/news/516606/facial-analysis-software-spots-struggling-students/

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554